2023-10-15 Introduction to Zen meditation

The introduction starts at 2 pm on the Sunday, and lasts for approximately 2 hours. We continue on Monday from 5 to 6 pm. There will be another optional follow-up after 3 weeks. The introduction is 500 kr if you have a salary, and 400 kr if you don’t. One month trial membership is included. Enrol at info@lundzencenter.se Sometimes there is a que so please await our confirmation.

2023-10-21 Zazenkai med Dharman-sensei

Att delta i en heldagssittning är ett fint sätt att fördjupa ditt utövande. Den här dagen kommer Dharman-sensei på besök och sitter med oss. Det blir teisho och möjlighet till dokusan. Heldagen börjar kl. 10.00. Anmälan till info@lundzencenter.se Som vanligt gäller först till kvarn.

2023-10-22 Söndag med Dharman-sensei

Sensei är kvar även under söndagen, och det blir teisho med utrymme för frågor. Du behöver inte anmäla dig till söndagssittningen, som börjar klockan 10 som vanligt.

2023-11-18 Zazenkai med Sante-roshi

Ännu en gång har vi möjlighet att fördjupa vårt utövande genom att sitta en heldag tillsammans. Den här dagen har vi besök av Sante-roshi, en av våra lärare. Det blir recitation, teisho - ett zental hållet av läraren - och möjlighet till dokusan. Heldagen pågår kl. 09.00 till ca 15.30. Anmäl dig på: info@lundzencenter.se

2023-11-19 Introduktion till zenmeditation

Introduktionen börjar 13.00 på söndagen och varar ca 2 timmar. Vi fortsätter dagen efter, på måndagen, 17.00–18.00. Vi ses också för en kort uppföljning efter tre veckor. Introduktionen kostar 500 kr, 400 kr för studerande, arbetslösa och pensionärer. (En månads provmedlemskap ingår). Anmäl dig till info@lundzencenter.se Ibland är det många anmälda, så invänta bekräftelse från oss.

(information in: english)

Vi är ett zenbuddhistiskt stadstempel i centrala Lund. Till oss kan man komma och praktisera zenbuddhistisk meditation - zazen - tillsammans med andra. Centret i Lund ligger på Stora Gråbrödersgatan 3b i centrala Lund, mitt emellan järnvägsstationen och Domkyrkan.


Tre gånger i veckan håller vi formell meditation och en dag i månaden har vi zazenkai (heldags-meditation). Vi håller också introduktionskurser en gång i månaden. Håll utkik efter nästa introduktion under aktuellt till vänster på sidan. Det går också bra att maila och fråga!

 Vi tar även emot studiebesök, svarar på frågor från skolor, anordnar föreläsningar och håller i studiecirklar. Kontakta oss om du är intresserad av att besöka oss.


Vad är Zen?

Ordet zen kommer från sanskritordet dhyana, som betyder fokusering av sinnet, eller helt enkelt meditation. Den stillasittande meditationen tränar oss att bli mer närvarande och fokuserade i nuet. I meditationen tränar vi oss också på att släppa taget om gamla mönster, idéer och tankar – och istället låta allt födas på nytt i varje ögonblick.

Genom meditationen kan vi bryta igenom våra illusioner och uppleva världen som den verkligen är, bortom alla begrepp, idéer och dualism.

I zen säger vi att allt är en övning. Därför lämnar man inte sin meditation när man rest sig från meditationsdynan, utan bär den med sig i det dagliga livet. Detta kan vara svårt utan att ha ett center att gå till. Möjligheten att träna med andra ger styrka i utövandet.


Vår tradition

Lund Zen Center är en del av Zenbuddhistiska samfundet som har lokala centra bland annat i Stockholm, Göteborg, Helsinki och Glasgow. Som medlem i Lund Zen Center har man också möjlighet att besöka Zengården, ett tempel utanför Arboga där det pågår heltidsträning i klostermiljö.

Våra lärare heter Sante Poromaa-roshi och Kanja Odland-roshi. Roshi betyder lärare, eller "någon som går före". De bor växelvis i Stockholm och på Zengården. Båda har tränat zen sedan tidigt 80-tal och var elever till Philip Kapleau-roshi (författare till boken Zens tre pelare) och Bodhin Kjolhede-roshi, abbot vid Rochester Zen Center. I Lund får vi besök av lärarna med jämna mellanrum.

Short information in english

First of all, you can always mail us with any questions (we speak english!).
If you are interested in zen and going to a center, you should try going to an introductory course. Once every semester we have an introduction in english (see menu to the left). If you don't speak swedish it can be good to try to go to this one. However, if this for some reason doesn't work for you, just ask, and we might arrange something that suits you. When you attend an introductory course, a full month of membership is included, when you can try everything we offer.

We are a Zen Center located in Lund City, close to the "domkyrka". We have meditations three times per week, and whole-day meditations once a month. The possibility to practise with others is very helpfull.
The teachers connected to our center usually come once a semester to visit Lund Zen Center, and there are two of them. They usually live at our full time training center called "Zengården", which is located outside of Örebro in the center of Sweden. It is possible to go to retreats there once every month, but you can also go there anytime and participate in the full time training.

Lund Zen Center   |   e-mail: info@lundzencenter.se  |   Plusgiro: 27 19 85-4